ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 13-14 ΤΟΥ GDPR

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 2016/679

 

Η υπογεγραμμένη εταιρεία σας ενημερώνει ότι για τη διαχείριση εμπορικών σχέσεων,  ελένχει  τα λεγόμενα "προσωπικά"  σας δεδομένα σύμφωνα με και για τους σκοπούς του κώδικα προστασίας της ιδιωτικότητας (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196/2003) και των επακόλουθων τροποποιήσεων και Κανονισμών 2016/679 της ΕΕ ("GDPR").

Ως εκ τούτου σας ενημερώνει ότι:

 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

 

Ο ελεγκτής δεδομένων είναι η SCENTCOMPANY S.R.L. η οποία εκπροσωπείται  από τον νόμιμο εκπρόσωπο pro tempore, με έδρα τη Via V Martiri 1 - Vertova BG Italia και γραφεία διαχείρησης στη διεύθυνση Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIA στα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτές τις διευθύνσεις ή :

μέσω e- mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο + 39 035 720880.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία:

 

χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 24, εδάφια α), β) και γ) του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άρθρο 6, κεφάλαια  β) και ε) του GDPR) για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

- να συνάπτει τυχόν αιτήματα ή συμβόλαια για τις υπηρεσίες / προϊόντα του διαχειριστή •

 

- εκπλήρωση των προσυμβατικών, συμβατικών και φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις υπάρχουσες σχέσεις μαζί σας.

 

- εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιταλική νομοθεσία, από έναν κανονισμό, από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή από εντολή μιας Αρχής (π.χ. για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) •

 

- να ασκεί τα δικαιώματα του διαχειριστή των δεδομένων, για παράδειγμα το δικαίωμα στην έννομη άμυνα •

 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του GDPR και ειδικότερα: συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση  ,χρήση, τη διασύνδεση, το κλείδωμα, την επικοινωνία, την ακύρωση, τη διαγραφή και την καταστροφή. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται τόσο σε χαρτί όσο και ηλεκτρονικά.

 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Τα δεδομένα σας μπορούν να είναι  προσβάσιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο. 2:

 

• σε προηγούμενους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, συνεργάτες και αντιπροσώπους του διαχειριστή

 

• διαχειριστές συστήματος

 

• εταιρείες τρίτου μέρους  ή άλλου αντικειμένου (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματικές εταιρείες, συμβούλους, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.) που εκτελούν δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης για λογαριασμό του υπεύθυνου διαχείρησης δεδομένων, υπό την ιδιότητά τους ως εξωτερικοί διαχειριστές επεξεργασίας δεδομένων για αποκλειστικούς σκοπούς αναφέρεται στο σημείο 2.

 

• επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών •

 

Επικοινωνία δεδομένων Χωρίς την ανάγκη ρητής συγκατάθεσης (πρώην άρθρο 24 θέση α), β), δ) Κωδικός προστασίας προσωπικών δεδομένων και τέχνη. 6 θέση. β) και γ) GDPR), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο. 2 στα εποπτικά όργανα (όπως το IVASS), στις δικαστικές αρχές, στις ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία είναι υποχρεωτική από το νόμο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Αυτά τα θέματα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα στους ρόλους τους ως ανεξάρτητους ελεγκτές δεδομένων.

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν.

 

5. ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι υποχρεωτικός. Ελλείψει αυτών, δεν θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε τις ζητούμενες Υπηρεσίες

 

Η παροχή δεδομένων για βοηθητικούς σκοπούς, κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή με προαιρετικό τρόπο.

 

Ως εκ τούτου, μπορείτε να αποφασίσετε να μην παρέχετε δεδομένα ή να αρνηθείτε την επεξεργασία δεδομένων που είχαν χορηγηθεί  σε προγενέστερη ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, εμπορικές ανακοινώσεις και διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαχειριστής.

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 10 έτη από τη λήξη της σχέσης για σκοπούς εξυπηρέτησης και δεν υπερβαίνει τα 2 έτη από την ημερομηνία συλλογής των δεδομένων για σκοπούς Marketing.

 

7. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Τα δεδομένα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται επί του παρόντος στα γραφεία εκμετάλλευσης, στη διεύθυνση Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIA. Επίσης, υποβάλλονται σε επεξεργασία, εξ ονόματος των Υπογεγραμμένων, από επαγγελματίες ή / και εταιρείες που έχουν οριστεί για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων λογιστικής-διοίκησης και παροχής συμβουλών εργασίας, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να ασκείστε όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται και εγγυάται η τέχνη. 7 και μετά τον Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις νέες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 679/16 (αποκαλούμενη GDPR) με την εταιρεία και, ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε ανά πάσα στιγμή:

 

α) επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς και εάν ναι, να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα όπως εμείς

β) άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και ενσωμάτωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων •

γ) άμεση ακύρωση των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς όταν ανακληθεί η συναίνεση, δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ή η νομική βάση για τη μεταποίηση, έχει παύσει, εάν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ή αυτή η υποχρέωση επιβάλλεται από το νόμο ή τις δικαστικές αρχές •

δ) ο περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια της ίδιας ή η επεξεργασία είναι παράνομη ή ακόμα και αν η Εταιρεία δεν την χρειάζεται πλέον για επεξεργασία, εξακολουθούν να είναι απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την επαλήθευση, άσκηση ή υπεράσπιση ενός δικαίωματος στο δικαστήριο •

ε) τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται στην Εταιρεία σε δομημένη μορφή, χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι αναγνώσιμα από μια αυτόματη συσκευή οπου μεταδίδουν τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια από την Εταιρεία, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Εάν είναι τεχνικά εφικτό, έχετε επίσης το δικαίωμα να αποκτήσετε άμεση μετάδοση (αποκαλούμενη "φορητότητα δεδομένων") των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

στ) την ανάκληση της συναίνεσης που προβλέπεται για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, εναπόκειται πάντα στο Υποκείμενο Δεδομένων, το  να υποβάλει αξίωση για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με αποστολή γραπτής αίτησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία χρησιμοποιώντας τις επαφές που παρέχονται στην παράγραφο 1 αυτής της δήλωσης.

Η εταιρεία θα σας ενημερώσει αν προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα που έχετε παράσχει για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκε.

 

Scent Company Srl
Sede Legale Via V Martiri 1, 24029 Vertova (Bg) ITALIA
Sede Operativa Via Sottoprovinciale 1/H 24021 Albino (BG) ITALIA 

P.Iva 03857840163 Capitale sociale € 100.000,00 i.v. | Reg.Imp.03857840163 REA: BG-414249 - Privacy Policy
©2019Scent Company - Design by HERALDINE - Photos by Marcela Schneider Ferreira

 

 _

+ Εργαστήριο Αρωμάτων (ιδιωτική πρόσβαση)
+ Σετ Εμπορικής  Προώθησης (ιδιωτική πρόσβαση)