INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
CONFORM ARTICOLELOR 13-14 din GDPR
(REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECȚIE A DATELOR) 2016/679

 

Compania subsemnată vă informează că, pentru gestionarea relațiilor comerciale, este controlorul pentru așa-numitele date „personale” în conformitate cu și în scopul codului de protecție a vieții private (Decretul legislativ nr. 196/2003) și modificările ulterioare și Regulamentul UE 2016/679 („GDPR”).

și, prin urmare, vă informează că:

 

1. CONTACTELE CONTROLULUI

Controlorul de date este SCENTCOMPANY S.R.L. reprezentat de reprezentantul legal pro tempore, cu sediile în Via V Martiri 1 - Vertova BG Italia și birouri de operare în Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIA, care pot fi contactate prin poștă la aceste adrese sau: prin e- e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin e-mail certificat la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau telefonic la +39 035 720880.

 

2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele dvs. personale sunt prelucrate:

fără acordul dumneavoastră expres (articolul 24, literele a), b) și c) din Codul de confidențialitate și articolul 6, literele b) și e) din GDPR) pentru următoarele scopuri de serviciu:

- încheierea oricaror solicitări sau contracte pentru serviciile / produsele controlorului;

- îndeplinirea obligațiilor pre-contractuale, contractuale și fiscale care decurg din relațiile existente cu tine;

- îndeplinirea obligațiilor stabilite prin dreptul italian, printr-un regulament, prin legislația comunitară europeană sau prin ordinul unei autorități (de exemplu, referitoare la spălarea banilor);

- să exercite drepturile controlorului de date, de exemplu dreptul la apărare legală;

 

3. METODE DE PROCESARE

Datele dvs. personale sunt prelucrate folosind metodele indicate la articolul 4 din Codul de confidențialitate și la articolul 4 alineatul (2) din GDPR și mai precis: colectare, înregistrare, organizare, stocare, consultare, procesare, modificare, selecție, extragere, comparație, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea, ștergerea și distrugerea. Datele dvs. personale sunt prelucrate atât pe hârtie cât și electronic.

 

4. COMUNICARE

Datele dvs. pot fi făcute accesibile în scopurile menționate la art. 2:

- către angajații autorizați anterior, colaboratorii și agenții controlorului

- catre administratorii de sistem;

- către companii terțe sau alți subiecți (de exemplu, institute de credit, firme profesionale, consultanți, companii de asigurări etc.) care desfășoară activități de externalizare în numele controlorului de date, în calitatea lor de manageri externi de prelucrare a datelor, în exclusivitate indicat la punctul 2.

- companii care operează în sectorul transporturilor;

 

Comunicarea datelor fără a fi nevoie de consimțământ expres (ex. Articolul 24 litera a), b), d) Codul de confidențialitate și art. 6 lett. b) și c) GDPR), controlorul de date poate comunica datele dvs. în scopurile menționate la art. 2 organismelor de supraveghere (cum ar fi IVASS), autorităților judiciare, companiilor de asigurări pentru furnizarea de servicii de asigurare, precum și persoanelor vizate cărora comunicarea este obligatorie prin lege pentru îndeplinirea scopurilor menționate. Acești subiecți vor prelucra datele în rolurile lor de controlori independenți de date.

 

Informațiile dvs. personale nu vor fi dezvăluite.

 

5. NATURA DISPOZIȚIEI DATELOR ȘI A CONSECUȚIILOR REFUZULUI LA RĂSPUNS

Furnizarea de date în scopurile menționate la articolul 2 este obligatorie. În lipsa lor, nu vom putea garanta Serviciile solicitate.

Furnizarea de date în scopuri auxiliare, în timp ce navighează pe site, va trebui să fie acceptată în mod opțional.

Prin urmare, puteți decide să nu furnizați date sau să refuzați prelucrarea datelor furnizate la o dată anterioară. În acest caz, nu veți putea primi buletine informative, comunicări comerciale și materiale publicitare cu privire la serviciile oferite de controlor.

 

6. TIMP DE RETENȚIE

Controlorul de date va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru timpul necesar îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și pentru o perioadă care nu depășește 10 ani de la încetarea relației pentru scopurile serviciului și nu depășește 2 ani de la data la care datele au fost colectate pentru scopuri de marketing/ promovare.

 

7. SITE-ul DE PROCESARE

În prezent, datele sunt prelucrate și stocate la birourile de operare, în Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIA. De asemenea, acestea sunt prelucrate, în numele Subsemnatului, de către profesioniști și / sau companii desemnate să desfășoare activități de consultanță contabilă-administrative și de consultanță, așa cum este indicat mai sus.

 

8. DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE

Ca subiect de date, aveți posibilitatea de a exercita toate drepturile recunoscute și garantate de art. 7 și ulterioare ale Codului de confidențialitate și noile dispoziții ale Regulamentului general european 679/16 (așa-numitul GDPR) cu compania și, în special, veți avea dreptul să obțineți în orice moment:

a) confirmarea existenței sau a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, pentru a obține acces la datele cu caracter personal, precum și informații despre categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt date personale sau va fi comunicat, în perioada de păstrare preconizată, cu privire la existența dreptului de a solicita rectificarea, anularea sau limitarea prelucrării, asupra dreptului de a depune o cerere la o autoritate de supraveghere, despre existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea;

b) corectarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte și integrarea datelor personale incomplete;

c) anularea imediată a datelor cu caracter personal care vă privesc la revocarea consimțământului, acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel sau temeiul legal pentru prelucrare, a încetat, dacă au fost prelucrate ilegal sau această obligație este impus de lege sau de autoritățile judiciare;

d) limitarea procesării datelor cu caracter personal care vă privesc dacă contestați exactitatea acestora sau prelucrarea este ilegală sau chiar dacă Compania nu mai are nevoie de ea pentru prelucrare, datele personale sunt încă necesare pentru verificarea, exercitarea sau apărarea un drept în instanță;

e) datele personale care vă privesc furnizate Companiei într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de către dispozitivul automat și pentru a transmite aceste date către un alt operator de date fără impedimente din partea Companiei, dacă prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, aveți, de asemenea, dreptul de a obține transmiterea directă (așa-numita „Portabilitatea datelor”) a datelor dvs. personale de la Companie către un alt operator de date;

f) retragerea consimțământului prevăzută pentru prelucrarea datelor sensibile.

 

În afară de drepturile menționate mai sus, este întotdeauna în sarcina persoanei vizate să depună o reclamație pentru orice problemă referitoare la prelucrarea datelor lor personale în fața Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise sau prin e-mail către Companie utilizând contactele prevăzute la paragraful 1 al acestei declarații.

Compania vă va informa dacă intenționează să prelucreze în continuare datele pe care le-ați furnizat pentru un alt scop decât cel pentru care au fost colectate.

 

Scent Company Srl
Registered Office Via V Martiri 1, 24029 Vertova (Bg) ITALY
Operational Headquarters Via Sottoprovinciale 1/H 24021 Albino (BG) 
ITALY
Vat N. 03857840163 Social Capital € 100.000,00 i.v. | Reg.Imp.03857840163 REA: BG-414249 - Privacy
©2019Scent Company - Design by HERALDINE - Photos by Marcela Schneider Ferreira

 _

+ Scent Lab (acces privat)
+ Kit de marketing (acces privat)