INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med artiklarna 13-14 i GDPR

(ALLMÄN DATABESKYTTELSESORDNING) 2016/679

Undertecknat Företag informerar dig om att för hanteringen av affärsrelationer är det kontrollen av dina så kallade "personliga" uppgifter enligt och med avseende på sekretessskyddskoden (Lagdekret nr 196/2003) och senare ändringar och EU-förordning 2016/679 ("GDPR").

och informerar dig därför om:

1. KONTROLLERKONTAKTER

Datakontrollern är SCENTCOMPANY S.R.L. företrädda av den juridiska ombudsmannen med säte i Via V Martiri 1 - Vertova BG Italia och driftkontor i Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIEN som kan kontaktas via post på dessa adresser eller via e- post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via certifierat e-mail på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via telefon på +39 035 720880.

2. SYFTE FÖR DATA PROCESSING

Dina personuppgifter behandlas:

utan ditt uttryckliga samtycke (artikel 24, bokstav a), b) och c) i sekretesslagen och artikel 6, bokstäver b och e i GDPR) för följande tjänständamål:

– avsluta eventuella förfrågningar eller kontrakt för styrelsens tjänster / produkter;

– fullgörande av förhandskontrakt, avtalsförhållanden och skattskyldigheter som härrör från befintliga relationer med dig;

– uppfyllande av de skyldigheter som fastställs i italiensk rätt, genom en förordning, genom gemenskapsrättslig lagstiftning eller på uppdrag av en myndighet (till exempel om penningtvätt);

– utöva datakontrollörens rättigheter, till exempel rätten till rättsligt försvar;

3. BEARBETNINGSMETODER

Dina personuppgifter behandlas med de metoder som anges i artikel 4 i sekretesslagen och artikel 4.2 i GDPR, och mer exakt: insamling, registrering, organisation, lagring, samråd, bearbetning, modifiering, urval, utvinning, jämförelse, användning, samtrafik, blockering, kommunikation, annullering, radering och förstöring. Dina personuppgifter behandlas både på papper och elektroniskt.

4. KOMMUNIKATION

Dina uppgifter kan göras tillgängliga för de ändamål som avses i art. 2:

till tidigare behöriga anställda, medarbetare och agenter hos Kontrollern

systemadministratörer;

till tredjepartsföretag eller andra ämnen (till exempel kreditinstitut, professionella företag, konsulter, försäkringsbolag etc.) som utför outsourcingverksamhet på uppdrag av datakontrollören, i egenskap av externa databehandlingsförvaltare för de enda ändamålen anges i punkt 2.

företag som är verksamma inom transportsektorn;

Datakommunikation Utan behovet av uttryckligt samtycke (ex artikel 24 bokstav a), b), d) Sekretesskod och art. 6 lett. b) och c) GDPR) kan datakontrollern meddela dina data för de ändamål som avses i art. 2 till tillsynsorgan (till exempel IVASS), rättsliga myndigheter, till försäkringsbolag för tillhandahållande av försäkringstjänster samt de ämnen till vilka kommunikationen är obligatorisk enligt lag för att uppnå dessa syften. Dessa ämnen behandlar uppgifterna i sina roller som oberoende datakontrollanter.

Din personliga information kommer inte att avslöjas.

5. NATURE OF DATA OCH KONSEKVENSERTNA AV NEKANDE AV SVAR

Det är obligatoriskt att tillhandahålla uppgifter för de ändamål som avses i artikel 2. I sin frånvaro kan vi inte garantera de begärda Tjänsterna

Tillhandahållande av data för tillhörande ändamål, medan du surfar på webbplatsen, måste accepteras på ett valfritt sätt.

Du kan därför besluta att inte lämna några uppgifter eller att vägra behandling av data som hade lämnats tidigare. I det här fallet kommer du inte att kunna få nyhetsbrev, kommersiell kommunikation och reklammaterial avseende de tjänster som Controller erbjuder.

6. RETENTIONSTID

Datakontrollern behandlar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla ovannämnda ändamål och under en period som inte överstiger 10 år från uppsägningen av förhållandet för tjänsteändamål och högst 2 år från det datum då uppgifterna samlades in för marknadsföring Syften.

7. PROCESSING SITE

Uppgifterna bearbetas och lagras för närvarande på operatörskontor, Via Sottoprovinciale 1 / H - 24021 Albino (BG) ITALIA. De behandlas också, på underskottens vägnar, av yrkesverksamma och / eller företag som är utsedda för att utföra redovisning och administrativ verksamhet och arbetsrådgivning, enligt ovan.

8. RÄTTIGHETER FÖR DATA

Som registrerad har du möjlighet att utöva alla rättigheter som erkänts och garanteras av konst. 7 och efterföljande av sekretesslagen och de nya bestämmelserna i den europeiska allmänna förordningen 679/16 (så kallad GDPR) med företaget och i synnerhet har du rätt att få när som helst:

a) Bekräftelse på att personuppgifter behandlas i fråga om dig eller, om så är fallet, få tillgång till personuppgifter samt information om kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifter är eller kommer under den förväntade uppehållsperioden att meddelas om förekomsten av rätten att begära rättelse, upphävande eller begränsning av bearbetning, rätt att göra anspråk hos en tillsynsmyndighet om förekomsten av en automatisk beslutsprocess, inklusive profilering;

b) omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter och integration av ofullständiga personuppgifter;

c) Omedelbart upphävande av personuppgifter om dig när samtycke återkallas, är de inte längre nödvändiga för de syften som de samlades in eller bearbetats på annat sätt eller den rättsliga grunden för behandling, upphört, om de har behandlats olagligt eller denna skyldighet införs av lag eller rättsliga myndigheter;

d) Begränsningen av behandlingen av personuppgifter om dig om du bestrider detsamma eller om behandlingen är olaglig eller om företaget inte längre behöver det för behandling, är personuppgifter fortfarande nödvändiga för verifiering, övning eller försvar av en rätt i domstol;

e) Personuppgifterna om dig som lämnats till företaget i ett strukturerat format, vanligtvis används och läsas av en automatisk enhet och att överföra denna data till en annan datakontrollör utan hinder av företaget, om behandlingen sker med automatiska medel. Om det är tekniskt möjligt har du också rätt att få direkt sändning (sk "Dataportabilitet") av dina personuppgifter från företaget till en annan datakontrollant;

f) Återkallande av samtycke för behandling av känsliga uppgifter.

Förutom de ovan nämnda rättigheterna är det alltid uppe i Dataförlaget att lämna in en fordran för frågor som rör behandling av deras personuppgifter före personuppgiftsmyndigheten.

Ovanstående rättigheter kan utövas genom att skicka en skriftlig förfrågan eller via e-post till bolaget med hjälp av de kontakter som anges i punkt 1 i detta uttalande.

Företaget kommer att informera dig om det avser att vidarebehandla de uppgifter du har tillhandahållit för ett annat syfte än det för vilket det samlades in.

 

 

Scent Company srl
Registrerat kontor  Via V Martiri 1, 24029 Vertova (Bg) Italien
Huvudkontor Via Sottoprovinciale 1/H 24021 Albino (BG) Italien
Vat N. 03857840163 Social Capital € 100.000,00 i.v. | Reg.Imp.03857840163 REA: BG-414249 - Integritetspolicy
©2019Scent Company - Design by HERALDINE - Photos by Marcela Schneider Ferreira

 _

+ Scent Lab (private access)
+ Marketing kits (private access)